SrpskiEnglish
Trenutni kapacitet hotela je 10 soba, od kojih su 3 apartmani. Sve sobe i apartmani su opremljeni sa TV aparatima, kablovskom TV, mini-barom, tuš masažerima, telefonom i sa mogućnošću korišćenja interneta.
Cijene smeštaja su:
tip sobe cijena
jednokrevetna 61 KM(31.19 EUR)
dvokrevetna 51 KM po osobi, ukupno 102 KM(52.15 EUR)
apartman 121 KM (61.87 EUR)
|O Hotelu| |Smeštaj| |Restoran| |Vinoteka| |Rezervacija| |Početna|
© Motel M Vlasenica